Ja, hvad er friluftsliv egentlig for noget? At køre mountainbike? At være spejder? At gå en tur med hunden? At lave havearbejde? At klatre i æbletræer? Og hvorfor skulle det være så godt for os?

Hvad siger Friluftsrådet om friluftsliv?

Friluftsrådet definerer friluftsliv som “individets brug af naturen til ophold eller aktiviteter, som giver en oplevelse af at komme nærmere naturen og af at forholde sig til naturen fysisk og/eller mentalt”. Friluftsliv foregår i fritiden eller som led i en social-, sundheds-, daginstitutions- og uddannelsesordning. Friluftsliv kan være både lav-, mellem- eller højintensiv fysisk aktivitet, dog er det primære mål ikke konkurrence. Naturen forstås bredt – det er ikke faste anlæg som fx til sport eller streetaktiviteter, eller virtuel natur. Det er derimod park, skov, hav, strand, landet osv. Læs mere i Friluftsrådets rapport “Viden om friluftslivs effekter på sundhed – resultater fra en systematisk forskningsoversigt”.

Friluftsliv kan altså være alt fra en park i København, til Vesterhavet eller en skov. Det kan være alt fra at gå en tur, snitte i en pind, klatre i træer, stå på langrend eller kitesurfe. I bund og grund synes jeg selv, du skal definere, hvad du synes, er friluftsliv. For mig er det at være ude i naturen – som jo kan være mange ting. En stor del af det at være i naturen, er for mig også stilheden. Freden og roen, naturens lyde og Moder Natur, der hurtigt kan spille mig et puds.

Friluftsrådet har lavet nogle undersøgelser, der viser, at friluftsliv fremmer mental sundhed. 84 procent oplever, at friluftsaktiviteter øger deres psykiske velvære og forbedrer humøret. 3 ud af 4 oplever, at friluftsliv øger deres livskvalitet. I naturen er alle lige og er derfor en god ramme for alle typer mennesker, uanset nationalitet, fysik og psyke. 4 ug af 5 oplever, at friluftsliv i høj grad forbedrer deres fysiske form og helbred. Knap 85 procent af deltagerne i undersøgelsen bruger naturen til at slappe af. 75 procent er aktive i naturen for at opleve den. 70 procent er i naturen for at dyrke motion og omkring 65 procent for at være sammen med andre.

For mig er friluftsliv at være ude i naturen. Så er det egentlig ligegyldigt, om jeg cykler en tur, overnatter i shelter, spiser min madpakke i skoven eller samler skrald på stranden. Jeg er både aktiv og får sved på panden, men nyder bestemt også at sidde og bare være tilstede i nuet uden at lave noget som helst.

Friluftsliv er godt for krop, sind og det sociale

Det at være ude i naturen er sundt på alle mulige måder. Forskning viser, at børn der er ude i naturen i skole/børnehave har bedre motorik, større koncentrationsevne og bedre indlæringsmuligheder, end børn der ikke er udendørs. Forskning viser også, at folk med stress, angst og depression oplever en positiv effekt ved at være i naturen. I naturen er der fred og ro. Der er ikke noget, du skal leve op til – naturen stiller ingen krav.

Naturen gør også noget godt for integrationen. Det viser sig, at det er lettere at lære andre kulturer og folkefærd at kende, når man er i naturen. Her kan man tale frit og er ikke tvunget til at sidde overfor hinanden eller i rundkreds og have øjenkontakt.

WHO’s definition af sundhed lyder som følger: Sundhed er en tilstand af fuldkommen fysisk, psykisk og socialt velvære og ikke blot fravær af sygdom. Sundhed er ikke målet i sig selv, men midlet til at kunne håndtere og opnå kontrol over dagligdagen. Jeg er overbevist om, at naturen gør noget godt for krop og sind. Forskningen er med mig og jeg er sikker på, at du selv kan mærke, hvor rart det er at være i naturen, især hvis du er i dårligt humør. Det er svært at være vred, når du står ved havet og ser solen gå ned. Det kan godt være, du stadig er i halvdårligt humør, men du har det med garanti bedre, end da du tog hjemmefra.

Hvad er friluftsliv for dig?

Hvad gør det ved dig at være ude i naturen?

De bedste hilsner,
Maria