Reklamesamarbejde med Oplev Mere – Brug Naturen (Friluftsrådet)

Det er gratis at bruge naturen og den er de fleste steder åben døgnet rundt. Men mange ved ikke, hvor man må færdes henne, om du må plukke blomster eller overnatte i skovbunden. Når du ikke kender reglerne, er der nogle skønne naturoplevelser, du måske går glip af. Omvendt kan du komme til at overtræde loven, simpelthen fordi du ikke ved, hvad du må derude.

Oplev Mere – Brug Naturen er en oplysningskampagne under Friluftsrådet, som hjælper dig med at kende reglerne i naturen og inspirere til, hvad du kan lave derude. 

Læs mere på hjemmesiden > > >

Offentlige eller private arealer

Reglerne for hvad du kan og må i naturen er ofte forskellige afhængig af, om naturområdet er offentligt- eller privatejet. Og det er faktisk ikke altid let at vide. En god tommelfingerregel er at se efter skilte eller røde pæle med Naturstyrelsens logo. De er placeret ved indgangen til Naturstyrelsens arealer, som er ejet af staten. Indgange til privatejede skove er ofte markeret med grønne skilte med reglerne for adgang. Langs kysten er der nogle steder angivet, om stranden er offentligt- eller privatejet.

Du skal selvfølgelig respektere de skilte, du møder i naturen. Står der ”adgang forbudt”, må du ikke fortsætte. Står der derimod ”privat vej” eller ”privat strand”, må du gerne fortsætte til fods og på cykel, da skiltet kun siger noget om ejerforhold og ikke om du må færdes der eller ej.

Regler i skoven

Der er et hav af oplevelser i offentligt ejede skove. Her må du færdes døgnet rundt til fods og på cykel, og handicappede må bruge kørestole og trehjulede knallerter. Du må også overnatte i offentligt ejet skov. Vil du have nogle anderledes naturoplevelser, må du faktisk færdes alle steder i skoven, dog kun på gåben. Det vil sige på veje, stier og i skovbunden, med undtagelse af haver, dyrkede arealer, på gårdspladser og hvor der er hegnet. Du må cykle på alle veje og stier. Er du til hest, må du ride på asfalterede veje, grusveje over 2,5 meter og på andre veje og stier, hvis ejeren har givet tilladelse. Du må også ride i skovbunden – her er der dog følgende undtagelser: dyrkede arealer, unge bevoksninger, gravhøje og fortidsminder.

privatejet skov er reglerne lidt anderledes. Her må du kun færdes på veje og stier til fods og på cykel fra klokken 6 til solnedgang og kun gøre ophold på veje og stier, hvis der er mindst 150 meter til beboelse. Overnatning må kun ske med ejerens tilladelse. På private fællesveje der fører gennem skoven, må du ride og ellers kræver al ridning ejerens tilladelse.

Du kan se alt det, du må i offentlige og private skove i detaljer på Opleve Mere – Brug Naturen > > >

Der er nogle undtagelser, hvor der kan forbydes adgang til områder, som du kan læse mere om lige her > > >

Mine naturoplevelser i skoven

Jeg har ofte overnattet i offentlig skov, tændt bål på bålpladserne og luftet hund massevis af gange. Det er skønt, at man må stort set alt i offentlig skov. Jeg har blandt andet sovet i hængekøje i udkanten af Skagen en sensommer med min kæreste. Vi cyklede ud af Hulsigstien, fandt et sted, vi kunne sætte cyklerne og gik ind i skoven på jagt efter nogle gode hængekøjetræer. Jeg har overnattet i telt ved Svanninge Bakker på et friteltningsområde. Jeg har ofte benyttet mig af de utallige shelters, der er rundt omkring i landet. Blandt andet var jeg i Maribo, hvor jeg mødte en franskmand, der var på vej fra Paris til Nordkap på cykel. Vildt!

Privat skov har jeg ikke har de store eventyr i. Jeg kan faktisk ikke mindes, at jeg har været i privat skov, da store dele af skovarealerne i Nordjylland er offentligt ejede.

Regler i det åbne landskab

Størstedelen af Danmark er marker, græsningsarealer, markveje og så videre og her må du faktisk gerne være. Du må færdes til fods og på cykel på veje, stier og markveje døgnet rundt og du må ride på veje og stier, medmindre ejeren har skiltet imod det. Adgang til arealerne kan forbydes, hvis det i særlig grad generer privatlivets fred, hvis det generer den erhvervsmæssige udnyttelse af området eller hvis der er behov for at beskytte plante- og dyreliv.

Udyrkede arealer er blandt andet hede, enge, klitter inde i landet, moser og overdrev. Er arealet i drift, er det højst sandsynlig et dyrket areal. På privatejede udyrkede arealer må du færdes til fods (også med barnevogn), trække cyklen og anvende trehjulet knallert (dog ikke i indhegnede arealer) fra klokken 6 til solnedgang. Her må du opholde dig, når der er mere end 150 meter til beboelse og du må ikke slå telt op. Hvis der ikke er græssende dyr, må du færdes på indhegnede arealer til fods og adgang er kun tilladt gennem låger, led og lignende. På dyrkede marker må du ikke færdes.

På offentligt ejede arealer må du færdes til fods, på cykel og på trehjulet knallert døgnet rundt. Her må du opholde dig, når der er mere end 50 meter til bebyggelse, og du må ikke slå telt op. Du må gerne færdes til fods på indhegnede arealer, og i visse tilfælde selv hvis der er græssende dyr, men adgang er kun tilladt gennem låger, led og lignende. Ligesom på private arealer, må du ikke færdes på dyrkede marker. Der kan midlertidigt forbydes adgang til arealerne, hvis der holdes selskabsjagt, når der er bukkejagt (16. maj til 15. juli fra klokken 6-7) og hvis der foregår intensivt landbrugsarbejde.

Mine naturoplevelser i det åbne landskab

I Rebild Kommune, hvor vi boede til leje, inden vi flyttede ind i vores hus, tog vi på eventyr en dag. Vi havde hørt om et område, der hedder Svanfolk Bakker. Hunden kom i snor, vi tog trailskoene på og så derud af mod bakkerne. Grusvejene bugtede sig i bakkedal, solen skinnede og fuglene kvidrede. Sommeren var på vej og solstrålerne lunede blidt i ansigtet. Vi kom forbi et stort bjælkehus. Et rigtigt bjælkehus af solide bjælker med græs på taget og store vinduespartier, så den vidunderlige udsigt mod marker og dalen kunne nyde i fulde drag. Tænk at bo sådan et sted.

Åbne landskaber, grusveje og udyrkede arealer har sin charme. Og de områder må du gerne bruge.

Regler på stranden

Danmark har 7.300 kilometer kyststrækning og her er der stort set fri adgang. Al færdsel skal ske til fods og du må overnatte på stranden i primitivt ly eller under åben himmel, ligesom jeg gjorde i Skagen og på Rømø. Hvis du vil slå dig ned, overnatte, læse en bog eller andet på privatejede strande skal du være opmærksom på, at der skal være minimum 50 meter til beboelse.

På blandt andet Rømø er stranden udlagt som offentlig vej og der må du gerne både køre bil, cykle og ride. Du må gerne lave bål og bruge dit stormkøkken på stranden, hvis der ikke er bevoksning, der kan gå ild i. Tjek dog altid kommunens hjemmeside for eventuelle lokale forbud mod bål. Som hundeejer er det vigtigt at huske på, at din hund altid skal være i snor fra den 1. april til den 30. september blandt andet af hensyn til badende gæster.

Du kan se flere detaljerede regler for, hvad du må på stranden lige her > > >

Mine naturoplevelser på stranden

Da jeg var i Skagen tidligere på året, var det min første solotur kun i bivibag > > >

Første gang jeg skulle sove uden min beskyttelsesskal i form af mit telt. Det var med spænding i maven, da jeg jo lå lidt åbent midt i klitterne på stranden. Samtidig smed min kæreste, der satte mig af ved stranden, en bemærkning om, at det også var lang tid siden, der var set en ulv i området. Godt så. Jeg så ingen ulve og ingen mennesker. For hvor mange mennesker er det i bund og grund, der er lige så tossede som mig og lægger sig til at sove i klitterne af egen fri vilje midt i april måned? Ikke så mange, for de fleste foretrækker deres lune seng frem for pandebånd, halsedisse og en kold næse at vågne op med.

Jeg havde fået blod på tanden efter mikroeventyret i Skagen. Da jeg havde et møde i Skærbæk i august og eftersom jeg aldrig har været i Nationalpark Vadehavet, var det oplagt at klemme et mikroeventyr ind mellem fyraften og mødet næste dag.

Igen havde jeg min bivibag med og overnattede i klitterne med udsigt til den langstrakte strand, havde fuldmånen som projektør i ansigtet og fald i søvn til lyden af havets blide bølgebrusen > > > 

Der var flere biler og autocampere, der overnattede på stranden, men ingen andre (af hvad jeg kunne se), der overnattede for åben himmel. Det er noget helt særligt at overnatte for åben himmel og det faktum, at du må lægge dig i din sovepose på stranden og i offentlig skov, hvor du vil, gør oplevelsen endnu mere eventyrlig.

Regler på havet

På havet skal du overholde sejladsforskrifterne, uanset om du er i båd, kajak, kano, robåd eller surfer. Det er altid en god idé at tjekke de lokale regler ud, inden du går på vandet, da stat, politi og kommune kan regulere mulighederne for at sejle, surfe eller ro på havet.

Vandscootere er et emne for sig. Jeg er ikke fan af dem og slet ikke efter jeg boede i Københavns havn, hvor de jævnligt sejlede ulovligt og med høje hastigheder. Det resulterede også i dødsfald ved Islands Brygge i september 2017.

Reglerne lyder: når der er mindst 300 meter til kysten, må du sejle på vandscooter. Det er desuden forbudt at sejle vandscooter i Natura 2000 områder, vildtreservater og fredede områder. 

Her kan du se, hvor det er forbudt at sejle vandscooter > > >

Mine naturoplevelser på havet

Havkajak var et af modulerne under min uddannelse til friluftsvejleder. For at blive instruktør skulle vi have en masse undervisning og på en tur. Den tur gik til min store glæde til det Sydfynske Øhav. Jeg var for nogle år siden på ølejr på Drejø, men det er det eneste bekendtskab, jeg har med det Sydfynske Øhav.

Det var helt fortryllende at padle ud af den lillebitte havn i flok. Ud på det næsten spejlblanke vand. Fugle omkring os. Sol fra oven. Stilhed. Fuldstændig stilhed. Kun lyden af pagajen, der roligt skar gennem vandets overflade. Ahh. Vi var på vandet i tre dage med overnatning på to øer og landgang på fire, for frokost er trods alt lettere på landjord. Jeg kan kun anbefale dig at tage på “øhop” i kajak. Det er dig og naturen. Det er “breath taking” – i mangel på et tilsvarende dansk ord.

Regler på søer og vandløb

På søer og vandløb der har flere bredejere, må du ro og sejle med små fartøjer uden motor. Du skal iøvrigt kunne komme lovligt frem til søen eller vandløbet og din sejlads må ikke være til gene for vandløbet, andres jagt eller fiskeri. Sejlads med motor er ikke tilladt, medmindre andet er angivet af lokalt vandløbsregulativ eller lokal sejladsbekendtgørelse.

I alle offentligt ejede søer må du bade, hvilket selvfølgelig er på eget ansvar. Du må gå i land på offentligt ejede arealer, men opfordres til at bruge anlagte ophalingspladser. Du må kun gå i land på privatejede arealer med ejerens tilladelse. Til fods må du færdes langs vandløb og søer, hvis det støder op til udyrkede arealer, hvor det er lovligt at færdes. På alle offentligt ejede søer og vandløb i skove eller på udyrkede arealer, må du færdes, når der er is på vandet, medmindre kommune, politi eller skiltning forbyder det. Så på med skøjter, ski eller kælk, når isen er sikker til det!

Du kan tjekke de lokale søers regler lige her > > >

Mine naturoplevelser på søer og vandløb

Da jeg boede i Randers, gik jeg utrolig mange ture langs Gudenfloden. Ja, floden. Efter sigende lever der nogle dyr dér, som kun kan leve i floder. Ergo er Gudenåen altså Gudenfloden.

Esrum Sø er enorm og et skønt sted at tilbringe en eftermiddag. Jeg blev en gang inviteret på date, hvor turen gik til Esrum Sø. Her lejede vi en kano og sejlede rundt med madkurv – blot et lille tip, hvis du skal imponere.

Ét af mine ønsker for sommeren 2018 var at sejle på Lindenborg Å. Grundet flytning, renovering og utrolig mange arrangementer i weekenderne, har jeg den endnu til gode. Det skulle nemlig være en rigtig fin tur, hvor man padler fra den ene ende til den anden og kan hente og aflevere kanoer og kajakker i begge ender af åen.

Af sted på mikroeventyr med dig

Det er fantastisk at være ude i vores allesammens smukke natur. Men det er vigtigt, at du ved, hvor du må færdes henne. Der er mange, der ikke kender til de regler, jeg har beskrevet her i indlægget. Det gør, at de ikke får de varierede oplevelser, som dem der kender til reglerne, gør. Det er ærgerligt. For vi skal alle have mulighed for at komme ud og opleve Danmark, også på privatejede arealer.

Du kan læse meget mere om reglerne for, hvor du må færdes til fods og på cykel på Oplev Mere – Brug Naturens hjemmeside > > >

Her linkes der videre til Miljøstyrelsens hjemmeside, hvis du vil vide mere i detaljer.

Nu kender du reglerne, så snør skoene, pak madpakken i rygsækken og tag børn eller partner i hånden og drag ud i den smukke danske natur. Du må fortsætte, selv der hvor kragerne har madpakker med og forlængst er vendt. Du må overnatte utrolig mange steder, bare det er lidt primitivt – hvilket er en helt særlig oplevelse.

Del gerne dine eventyr i Facebookgruppen Denmark Microadventures, så vi kan inspirere hinanden.

Hvor meget vidste du om regler for færdsel i naturen?

Er du ved et uheld kommet til at gøre noget ulovligt i naturen?

De bedste hilsner,

Maria